Entertainment

- Advertisement ( 300*250 ) -

Latest News

 

ฟอร์ด เอสเคป

ฟอร์ด เอสเคป เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ความสามารถสูงขนาดเล็ก (Compact SUV) ของฟอร์ดมอเตอร์ เริ่มผลิตใน พุทธศักราช 2543 แล้วก็เริ่มขายในปี พุทธศักราช 2544 โดยใช้ส่วนประกอบร่วมกับมาสด้า ทริบิวต์ และก็เป็นที่นิยมมากมายในทุกประเทศที่เปิดตัว โดยในประเทศไทยเริ่มขายเมื่อปี พุทธศักราช 2546-เดี๋ยวนี้ โดยปัจจุบันนี้ ฟอร์ด