เทพฮามาดริเอเดส

HAMADRYADES เป็นลูกสาวดรายแอดแปดคนของ Oxylos วิญญาณแห่งป่า (“Of the Forest”) และนางไม้ Hamadryas (“One With Tree”) แห่ง Mount Oita (Oeta) ใน Malis (ทางตอนเหนือของกรีซ) เครดิตฟรี

Read more

เทพของเกาะEuboia

KARYSTOS (Carystus) เป็นเทพที่เรียบง่ายของเกาะ Euboia (Euboea) ในภาคกลางของกรีซ ในตำนานท้องถิ่นเขาเป็นบิดาของผู้เลี้ยงแกะ Aristaios (Aristaeus) Karystos ยังตั้งชื่อให้กับเมือง Euboian ทางตอนใต้ เครดิตฟรี พ่อแม่KHEIRON & KHARIKLO (Scholiast ใน Pythian

Read more