Sa 81 Krása

Sa 81 Krása เชโกสโลกวาเกียนั้นใช้อาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมแบบ Vz.58 ขนาด7.62×39mm มาตั้งแต่ปี1958 ซึ่งออกแบบโดย Jiří Čermák
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ Prague Spring เป็นผลให้สหภาพโซเวียตและสมาชิกของสนธิสัญญาวอร์ซอรุกรานเชโกสโลวาเกีย ซึ่งเข้ายึดอำนาจการการปกครองของเชโกสโลวาเกีย ในปี 1968
ในโลกของอาวุธนั้นได่มีความพยายามออกแบบปืนเล็กยาวจู่โจมที่ใช้ฟีคเจอร์ของ AKM นั้นคือ ČZ LADA 2000 ซึ่งออกแบบโดย Bohuslav Novotný ในปี1986 ในโรรงงาน Česká Zbrojovka Uherský Brod (CZ) ซึ่งพวกเขาเองก็พยายามออกแบบให้ล้ำสมัยกว่าแบบของ AKM ต้นฉบับแต่ ČZ LADA 2000 นั้นก็ไม่ได้เกิดเพราะเชโกสโลวาเกียแยกประเทศและถังแตกเสียก่อน

เครดิตฟรี

แต่ก่อนนั้นช่วงปี 1976 MNO ได้มอบหายให้ Výzkumnému a vývojovému ústavu Závodů všeobecného strojírenství (VVÚ ZVS) ไปศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกแบบอาวุธสำหรับหน่วยรถถัง-ยานเกราะและพลร่มที่ใช้กระสุนแบบ vz. 43 (7,62 x 39 mm)โดยมีข้อกำหนดว่า
-อาวุธจะต้องมีความยาวเมื่อพับพานท้ายคือ 270 มม.
-มีซองกระสุนขนาด 20 และ 30 นัด
-ในระยะ 200 เมตร การยิงแบบทีละนัดจะต้องมีกลุ่มกระสุน 20 ซม. และยิงอัตโนมัติ 73 ซม.

สล็อต

Jiří Čermák จึงได้รับมอบหมายงานนี้ ด้วยข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวของลูกเลื่อนนั้น เขาจึงไม่ได้ใช้ระบบขัดกลอนแบบ falling breechblock ของ Vz-58 มาใช้ แต่เขานำระบบ tilting bolt,( แบบ SKS) มาใช้งานแทน ซึ่งใช้ร่องเฉียงที่โครงลูกเลื่อน และ แท่งบังคับที่ลูกเลื่อน ยกปลด/ขัดกลอนกับโครงปืน กระสุนจะถูกดึงออกมาจากซองกระสุนที่ด้านหลังแล้วมีทางลาดดันขึ้นสู่ด้สนบนในตำแหน่งท้ายรังเพลิงแล้วจึงบรรจุ
ใช้ระบบ ลูกสูบช่วงยาว(long stroke pistol) กับระบบนกปืนแบบฟาด (hammer)
ปากลำกล้องมีปลอกจัดกรวยแก๊สที่ปากลำกล้องเพราะลำกล้องสั้นเพียง 5.43 นิ้ว อัตราการยิงอยู่ที่ 975 นัดต่อนาที จึงมีแก๊ส/เปลวไฟจำนวนมาก

สล็อตออนไลน์

ปืนมีชื่อว่า Sa 80 KRÁSA คำว่า “KRÁSA” มาจากคำ2คำคือ “KRÁtký” แปลว่า สั้น “SAmopal” แปลว่าปืนกลมือ รวมแล้วคือ ”ปืนกลมอแบบสั้น” ซึ่งผลิตโดย VVÚ ZVS ในปี 1980

โครงการอยู่ภายใต้ชื่อ SRÁZ ซึ่งก็มีการพัฒนาวิจัยมีอีก2ปี ซึ่งมาเป็น Sa 81 KRÁSA ปืนมีความยาวเมื่อกางพานท้ายออกคือ 562 มม.และพับพายท้ายคือ 315 มม. ตัวปืนเปล่าหนัก 2.1 กก. เมื่อใส่ซองกระสุน20นัด หนัก 2.26 กก.

jumboslot

ระบบคันปรับการยิงจะมี ห้ามไกคือ “0” อยุ่ตำแหน่งกลาง และ “1” คือยิงทีล่ะนัด และ “20” คือยิงอัตโนมัติ คันรั้งลูกเลื่อนอยู่ด้านซ้ายของโครงปืนช่องคัดปลอกกระสุนมีฝาปิดกันฝุ่น

แต่ด้วยการมาของกระสุนแบบ 5.45 x 39 mm จึงมีการพัฒนาต้นแบบมาอีกสำหรับกระสุนขนาดนี้คือ Sa.83

แต่โครงการก็หยุดลงเพราะการพัฒนา ČZ LADA 2000 ดูจะเข้าท่ามากกว่า เพราะ KRÁSA นั้นไม่มีความสอดคล้องกับ AKM.คือระบบซองกระสุนนั้นเอง

ปืนตัวอย่างหมายเลข 6955 ถูกจัดแสดงอยู่ที่ Czech Military History Museum(Vojenský historický ústav) ย้ายมาจาก Ceskoslovensko Zbrojovka (ZB) (a. s. Brno.) ในปี 1994

slot