Rim.

Rim. หรือ จานท้ายกระสุน คือส่วนหนึ่งของกระสุนที่มีหน้าที่หลักๆ คือ เป็นตัวให้ขอรั้งปลอกกกระสุนเกี่ยวดึงกระสุนอออกมาจากรังเพลิง ซึ่งก็มีด้วยกันหลายแบบ ได้แก่ Rimmed.ซึ่งแบบนี้เป็นแบบแรกๆที่ถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมกับกระสุนแบบครบนัด หรือ Cartridge ขอบของจานท้ายแบบนี้เส้นผ่านศูนย์กลางจะใหญ่กว่าของปลอกกะสุน กระสุนแบบนี้ เหมาะกับปืนบรรจุเดี่ยว(ด้วยมือ)เช่นปืนหักลำกล้อง ปืนที่ที่มีความจุของซองกระสุนแบบกล่องไม่เยอะมากหรือซองกระสุนแบบหลอด กระสุนแบบนี้ยังอยู่คู่กับปืนแบบลูกโม่มานาน บางแบบจะมีการระบุ ‘R’ เอาไว้เช่น 7 x 57 mmR.

เครดิตฟรี

Semi-rimmed มีลักษณะเหมือนแบบ Rimmed เพียงแต่เหนือขอบจานท้ายขึ้นมาจะมีร่อง สำหรับขอรั้งปลอกกระสุนขนาดใหญ่ จะระบุด้วย “SR” กระสุนแบบนี้ส่วนหนึ่งถูกออกแบบมาสำหรับปืนลูกโม่ที่ใช้กระสุนปืนอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คลิปกระสุน
Rimless ขอบจานท้ายจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนท้ายกระสุนไม่ยื่นพ้นออกมา จะมีการเซาะร่องเอาไว้เพื่อให้ขอรั้งปลอกกระสุนทำงานงานได้ ซึ่งกระสุนแบบนี้เหมาะสำหรับปืนที่มีความจุของซองกระสุนมากๆ แต่ไม่เหมาะกับปืนลูกโม่ซึ่งจะต้องใช้ คลิป แบบวงพระจัทร์ หรือ ครึ่งวงในการช่วยบรรจุ/คัดปลอกกระสุน

สล็อต

Rebated. แบบนี้จะมีจานขอบท้ายกระสุนจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าของปลอกกระสุน ซึ่งจะใช้กับกระนสุนปืนแรงสูงบางประเภท หรือ ปืนใหญ่ เพราะกระสุนจะถูกบรรจุเข้าไปในรังเพลิงโดยที่ไม่มีส่วนท้ายของกระสุนโพล่พ้นรังเพลิง
Belted case.กระสุนแบบนี้จะมีส่วนนูนหรือแหวนอยู่เหนือร่อง ใช้กับกระสุนแรงดันสูง ซึ่งจะมีระบุด้วย ‘ B’. ซึ่งแหวนนี้มีหน้าที่เหมือนกับแบบ Rimmed. แต่ขอบจานท้ายเป็นแบบ Rebated

สล็อตออนไลน์

ทรงปลอกกระสุน หรือ Cartridge cases shapes
Straight cased แบบทรงกระบอก ส่วนท้ายและส่วนบนมีขนาดเท่ากัน นิยมใช้กับจานท้ายแบบ Rimmed ซึ่งที่เห็นชัดๆคือกระสุนสำหรับปืนลูกโม่เช่น กระสุนขนาด .357 magnum , .38 special เป็นต้น
Bottle-necked หรือแบบคอขวดซึ่งเป็นรูปแบบที่เห็นเยอะกับกระสุนสำหรับปืนเล็กยาว โดยส่วนมุมลาดหรือ Shoulder นี้จะใช้คิด Headspace ลักษณะนี้จะใช้กับกระสุนความเร็วสูงที่มีแรงดันรังเพลิงสูง:ซึ่งก็ได้แก่ 5.56 X45 mm.,7.62X39mm. เป็นต้น

jumboslot

Tapered case,กระสุนแบบนี้จะคล้ายกับแบบ Straight cased เพียงแต่กระสุนจะเป็นมุมลาดหรือ ส่วนท้ายของปลอกกระสุนโตกว่าส่วนปลายของปลอกกระสุน ซึ่งจะพบมากในกระสุนสำหรับปืนล่าสัตว์ของยุโรปแบบเก่า

กระสุนแต่ละแบบก็มีการใช้ Headspace ต่างกันซึ่งอะธิบายด้วยภาพ ซึ่งการสอบเทียบระยะจะใช้เกจในการสอบเทียบวิธีใช้ก็คือ เกจที่ระบุ “GO” เมื่อใส่เข้ารังเพลิงแล้วจะสามารถปิดลูกเลื่อนขัดกลอนได้ปกติ (ลั่นไกได้) เมื่อใส่ ” NO GO” เข้าไปในรังเพลิงจะต้องไม่สามารถปิดลูกเลื่อนขัดกลอนได้ ถ้าระยะ Headspace ผิดพลาดจะมีผลให้ปืนมีอาการขัดลำกล้อง,ปลอกกระสุนแตกคารังเพลิง หรือแม้กระทั้งแรงดันรังเพลิงรั่วออกท้ายรังเพลิงแล้วทำปืนแตกได้ ซึ่งจะเป็นการซ่อมบำรุงระดับช่างอาวุธ

slot