Machine pistol

Machine pistol
มันคือปืนพกที่มีความสามารถในการยิงอัตโนมัติ Fully automatic หรือ ยิงชุด Burst fire. ซึ่งคุณสมบัติหรือศัพนี้มีมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ที่มีการเพิ่มฟังชั่นการยิงของปืนพกขึ้นมาเพื่อเพิ่มอัตราการยิงขึ้น

เครดิตฟรี

หรือเรียกในภาษาไทยว่า ปืนพกกล จัดอยู่ในแบบ Handgun-style machine gun

สล็อต

ศัพของการเรียกนั้นไม่มีอะไรตายตัว เพราะปืนพกสั้นที่ที่มีด้ามปืน ซึ่งจะใกล้เคียงกับ ปืนกลมือ หรือ บางครั้งปืนบางรุ่นก็สามารถเป็นได้ทั้ง ปืนพกกล และ ปืนกลมือ แต่ในสมัยก่อนนั้นจะแยกโดยรูปร่างและพื้นฐานของปืนอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบัน มีปืนกลมือที่มีฟังชั้น การยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ ก็มีการแรียกว่า Machine pistol อีกชื่อหนึ่งเหมือนกัน

สล็อตออนไลน์

ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าจะสามารถยิงกลมาจากโรงงาน หรือ มีการดัดแปลงกลไกการยิงภายหลัง

ปืนที่ใช้พื้นฐานของปืนกลมือแต่ไม่มีฟังชั้นการยิงกล หรือยิงได้เพียงแบบกึ่งอัตโนมัติ จะถูกเรียกว่า Carbine หรือบางครั้งคือ Pistol-caliber carbine (ใช้กระสุนปืนพก) แต่ถ้าปืนรุ่นนั้น ไม่มีพานท้าย (รวมถึงแบบพับ) หรือไม่บ่งชี้ว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นพานท้าย ก็จะถูกเรียกว่า Pistol โดยที่มีลำกล้องยาวไม่เกิน 16 นิ้ว

jumboslot

สรุป หลักคือ Machine pistol หรือ ปืนพกกล คือปืนพกที่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้

ในแง่ของการใช้งานมันก็ยิงไม่สามารถทำงานได้เทียบเท่าปืนกลมือ หรือ PDW แต่สำหรับบางงานที่ต้องการความคล่องตัวและต้องพกปืนอย่างมิดชิด มันยังมีความจำเป็นอยู่ เช่นสายงานอารักขา เป็นต้น

slot