FAXON ARAK-21 Upper นำระบบ AK มาใส่ใน AR-15

FAXON ARAK-21 Upper นำระบบ AK มาใส่ใน AR-15
ในปี 2012 Bob Faxon แห่ง Faxon Firearms ได้ทำการสร้างชุดโครงปืนส่วนบนสำหรับปลย.ทรง AR-15 ในแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยการนำเอาระบบแก๊สของปลย.ทรง AK มาใส่ไว้ในชุดโครงปืนส่วนบนที่เขาทำขึ้นมา จุดเด่นอยู่ที่ ระบบทำงานด้วยแก๊สดันต่อลูกสูบแบบช่วงชักยาวแบบเดียวกับ AK ที่ย่อส่วนลงมาไว้ในตัวปืน รวมทั้งตำแหน่งของชุดแหนบส่งโครงนำลูกเลื่อนก็มีลักษณะเช่นเดียวกับระบบของ AK เช่นกัน ลูกเลื่อนขัดกลอนด้วยการหมุนตัวขัดกับท้ายรังเพลิงด้วยครีบขัดกลอน 8 ครีบ

เครดิตฟรี

ที่ชุดลำกล้องมีกรวยจัดแก๊สถึง 5 ตำแหน่ง ปรับได้ตามภารกิจที่ต่างออกไป ชุดโครงปืนแบบ Modular ทำจาก 7075-T6 Billet Aluminum ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับประกับส่วนบน พร้อมรางสำหรับติดอุปกรณ์ตลอดความยาวด้านบน มีให้เลือกทั้งแบบช่องคัดปลอกทางด้านขวาหรือแบบเลือกทางคัดปลอกได้ ประกับส่วนล่างแยกจากกัน ยึดติดกันด้วยสลักเกลียว 6 ตัว เพื่อไว้เป็นฐานจับยึดลำกล้อง สามารถเปลี่ยนลำกล้องได้โดยผู้ใช้งานเอง คันรั้งแบบพับได้อยู่ด้านหน้าฝั่งซ้าย สามารถสลับฝั่งได้ และไม่เคลื่อนที่ตามชุดโครงนำลูกเลื่อน สำหรับชุดโครงปืนส่วนบนแบบ ARAK-21 นี้ทำมารองรับสำหรับใช้งานกับกระสุนขนาด 5.56×45 มม. .300 Blk. และ 7.62×39 มม.

สล็อต

ส่วนชุดโครงปืนส่วนล่างสามารถใช้ร่วมโครงปืนส่วนล่างของปลย./ปลส.ทรง AR-15 ได้ สำหรับรุ่น ARAK-21 XRS ชุดโครงปืนส่วนล่างที่มาพร้อมด้วยคันบังคับการยิง ปุ่มปลดซองกระสุน และคันปล่อยลูกเลื่อน ทั้งสองด้าน ชุดพานท้ายแบบ B5 Bravo Stock ด้ามปืนแบบ Hogue Grip

สล็อตออนไลน์

สำหรับรุ่นที่ใช้กับโครงปืนส่วนล่างที่เป็นแบบเลือกปรับจังหวะการยิงได้ อาจจะมีการใช้ชุดโครงนำลูกเลื่อนใหม่ที่จะต้องมาทำงานร่วมกับกระเดื่องไกอัตโนมัติของชุดโครงปืนส่วนล่างที่เป็นแบบเลือกปรับจังหวะการยิงได้นั่นเอง หรือ ดัดแปลงชุดเครื่องลั่นไกขึ้นมาเฉพาะให้กลไกสามารถทำการยิงอัตโนมัติได้ต่อไป

jumboslot

ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อ ARAK-21 XRS
บริษัท Faxon Firearms
ขนาดกระสุน 5.56×45 mm. .300Blk. และ 7.62×39 mm.
ระบบ ทำงานด้วยแก๊สดันต่อลูกสูบแบบช่วงชักยาว,ลูกเลื่อนหมุนตัวขัดกลอนกับท้ายรังเพลิง
ลำกล้องยาว 12.5-20 นิ้ว
หนัก 5.5 ปอนด์
ซองกระสุน 30 นัด

slot