Rim.

Rim. หรือ จานท้ายกระสุน คือส่วนหนึ่งของกระสุนที่มีหน้าที่หลักๆ คือ เป็นตัวให้ขอรั้งปลอกกกระสุนเกี่ยวดึงกระสุนอออกมาจากรังเพลิง ซึ่งก็มีด้วยกันหลายแบบ ได้แก่ Rimmed.ซึ่งแบบนี้เป็นแบบแรกๆที่ถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมกับกระสุนแบบครบนัด หรือ Cartridge ขอบของจานท้ายแบบนี้เส้นผ่านศูนย์กลางจะใหญ่กว่าของปลอกกะสุน กระสุนแบบนี้ เหมาะกับปืนบรรจุเดี่ยว(ด้วยมือ)เช่นปืนหักลำกล้อง ปืนที่ที่มีความจุของซองกระสุนแบบกล่องไม่เยอะมากหรือซองกระสุนแบบหลอด กระสุนแบบนี้ยังอยู่คู่กับปืนแบบลูกโม่มานาน บางแบบจะมีการระบุ ‘R’ เอาไว้เช่น 7

Read more

Sudayev AS-44

Alexey Sudayev เป็นนักออกแบบที่รู้จักกันในฐานะผูกออกแบบ ปกม.PPS-43เขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบปืนเล็กยาวจู่โจมของสหภาพโซเวียต จนต่อมาทำให้เกิด ปลย.AK-47 นั่นเอง จากนิตยสาร Kalashnikov Gun Magazine ได้มีการระบุว่า Sudayev ได้เข้าร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันAS-44 เป็นปืนที่มีระบบการทำงานด้วยแก๊ส เลือกปรับจังหวะการยิงได้ ใช้กระสุนขนาด 7.62×39 มม. (ช่วงเริ่มต้นจะใช้

Read more