ปืนไรเฟิลซุ่มยิง

ปืนไรเฟิล (อังกฤษ: Rifle) เป็นอาวุธปืนที่มีขนาดยาว ถูกออกแบบมาเพื่อการยิงทำลายเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลโดยเฉพาะ โดยจะมีพานท้ายสำหรับใช้ประทับร่องไหล่ เพื่อช่วยในการเล็งหาเป้าหมาย ภายในลำกล้องมีการเซาะให้เป็นสันและร่องเกลียวที่ผนังลำกล้อง ซึ่งสันเกลียวเรียกว่า “Land” ส่วนร่องเกลียวเรียกว่า “Groove” ซึ่งสันเกลียวนี้จะสัมผัสกับหัวกระสุนและรีดหัวกระสุนไปตามสันเกลียวและหมุนควงรอบตัวเอง

เครดิตฟรี

เพื่อรักษาการเคลื่อนที่ของหัวกระสุนไม่ให้ตีลังกาในอากาศและเพื่อเพิ่มความแม่นยำตลอดจนอานุภาพสังหาร เทียบได้กับการขว้างลูกบอลในกีฬาอเมริกันฟุตบอลหรือกีฬารักบี้ คำว่า “ไรเฟิล (Rifle)” นั้นมาจากคำว่า Rifling ซึ่งแปลว่าการทำให้เป็นร่อง นิยมใช้เป็นอาวุธของทหารในสงคราม การล่าสัตว์ และกีฬายิงปืน

สล็อต

ในทางทหารแล้วคำว่า “ปืน (Gun)” ไม่ได้หมายถึงปืนเล็กยาว ในทางทหารคำว่า “ปืน (Gun)” หมายถึง ปืนใหญ่ นอกจากนี้ ในงานนวนิยายหลายเรื่อง คำว่าปืนเล็กยาวหรือปืนไรเฟิลจะหมายถึงอาวุธใดๆ ก็ตามที่มีพานท้ายและต้องประทับบ่าก่อนยิง ถึงแม้ว่าอาวุธดังกล่าวจะไม่ได้ทำร่องในลำกล้องหรือไม่ได้ยิงกระสุนก็ตาม

สล็อตออนไลน์

คำศัพท์ในทางการทหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปืนไรเฟิลซุ่มยิง (อังกฤษ: sniper rifle) คือปืนเล็กยาวที่สามารถวางตำแหน่งกระสุนได้แม่นยำในระยะยิงที่ไกลกว่าอาวุธปืนประจำกายชนิดอื่น ปืนไรเฟิลซุ่มยิงโดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังในความถูกต้องเหมาะสม ติดตั้งกล้องเล็ง และรังเพลิงสำหรับปลอกกระสุนชนวนกลาง คำๆนี้บ่อยครั้งที่ในสื่อใช้บรรยายถึงปืนที่ติดตั้งกล้องส่องเพิ่มที่ใช้กับเป้าหมายที่เป็นบุคคล

jumboslot

บทบาททางทหารของพลซุ่มยิง (คำนี้มาจากนกปากซ่อม (snipe) ซึ่งเป็นนกที่ล่าหรือยิงได้ยากมาก) สามารถสืบย้อนไปได้ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่ปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่แท้จริงกลับมีการพัฒนาเป็นอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะกล้องส่องและอุตสาหกรรมการผลิตยิ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับปืน ยิ่งถูกใช้ด้วยบุคลากรทางกองทัพที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษปืนจะยิ่งได้แม่นยำไกลกว่าปืนไรเฟิลปกติ ปืนไรเฟิลซุ่มยิงอาจมีพื้นฐานจากปืนไรเฟิลพื้นฐานแต่เมื่อติดกล้องส่องมันก็จะกลายเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิง

slot