จาก AR-18 สู่ SAR 80 ,SA80/L58 และ Howa Type 86

จาก AR-18 สู่ SAR 80 ,SA80/L58 และ Howa Type 86 สิงคโปร์ปัญหาในการผลิต M16S1 นั้นยิ่งเป็นโจทย์ให้สิงคโปร์ได้พิจรนาถึงอาวุธที่เหมาะสมและมีรูปแบบในการผลิตที่สามารถผลิตง่าย ได้โดยกระทบต่องบประมาณของประเทศน้อยที่สุด ในช่วงปี1976 ทางรัฐบาลได้พิจรนาในการออกแบบและผลิตอาวุธปืนแบบใหม่งานนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้มอบหน้าที่แก่ Sterling Armaments Company ( SAR)โดยมี Frank Waters เป็นวิศวกรในการออกแบบ ทั้งนี้ทาง SAR นั้นได้ลิขสิทธิ์ในการผลิต AR18 มาก่อนแล้วแต่ทางSAR ไม่สามารถทำการนำแบบ AR18 มาทำการผลิตที่ CIS ได้โดยตรงเพราะCIS เพราะข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ดังนั้น Frank Waters จึงต้องมีการออกแบบปืนให้ เป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับสิงคโปร์

เครดิตฟรี

ซึ่งได้เรียกการออกแบบนี้ว่า Light Automatic Rifle (LAR) โดยอาศัยพื้นฐานจาก AR 18 ซึ่งต้นแบบกระบอกแรกได้ออกมาทดสอบในปี 1978 ซึ่งได้ปรับปรุงอีกเล็กน้อยก่อนเข้าประจำการณ์และใช้ชื่อว่า Singapore Assault Rifle 80 หรือ SAR 80 กองทัพสิงคโปร์รับเข้าประจำการในปี 1984

สล็อต

++อังกฤษ มีการนำ AR-18 มาดัดแปลงทำการวิจัย ซึ่งตอนนั้น Sterling Armaments Company ได้รับลิขสิทธิ์ AR -18 มาผลิตในอังกฤษในช่วง1975-1983 แบบที่ดัดแปลงนี้เรียกว่า “Sterling Bullpup” ซึ่งก็มีผลต่อการพัฒนา XL64E5 rifle และ XL65E4 light machine gun ของ Enfield factory ในการใช้การผลิตโครงปืนด้วยแผ่นเหล็กปั้มขึ้นรูป รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ลูกเลื่อน โครงลูกเลื่อน แกนแหนบสปริง ระบบแก๊ส และ โครงสร้างของปืนที่มีผลต่อความแข็งแรง และ Sterling Bullpup เคยได้รับการทดสอบจาก กระทรวงกลาโหมของ สหราชอาณาจักร (UK Ministry of Defence) มาก่อนหน้านี้ ซึ่งใช้กับกระสุนขนาด 4.85x49mm ในช่วงปี 1975 ถึง1983 จนมีการที่พัฒนา ปืนบูลพับแบบ ปืน SA80 หรือ รหัสกองทัพในชื่อ L85 ที่เรารู้จันกันต่อมา

สล็อตออนไลน์

+++ ในญี่ปุ่น Howa ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ Armalite AR-18 rifle มาผลิต เป็น AR-180 version (หรือเรียกรวมๆ Armalite AR18/180 (5.56mm) โดยมีการผลิตเป็นจำนวนจำกัดในช่วงแรกเพื่อทำการทดสอบภาคสนาม ซึ่งก็ได้รหัสว่า HR-16 (HR1604) ในการทดสอบ
หลังจากนั้นในปี1986 ได้มีการะพัฒนาแบบต่อจากแบบของ Armalite AR-18เพื่อทำการทดสอบ โดยใช้รหัสว่าHR10,HR11,HR13และ HR 15 โดยที่ต่อมา แบบ HR15 เป็นเวอร์ชั่นแรกสุดของ Howa Type 86

jumboslot

ช่วงกลางปี 1980 Sterling Armaments Company ได้นำ Sterling Light Automatic Rifle / LAR มาพัฒนาต่อ เป็น Sterling SAR-87 Assault rifle ปืนมีความพิเศษคือสามารถเปลี่ยนขนาดกระสุนจาก5.56×45mm NATO เป็น 9×19mm Parabellum โดย เปลี่ยนลำกล้องและหน้าลูกเลื่อน .และมีการผลิตขึ้นมาประมาณ 100 กระบอก ในปี 1987 และถูกซื้อไปโดย British Aerospace/Royal Ordnance แต่ปืนก็ไม่ประสบความสำเร็จ Sterling Armaments Company ไม่สามารถพลักดันเข้าสู่กองทัพได้

อาจจะพอสรุปได้ว่า
AR-18 เป็นพื้นฐานของ
AR 18 > Sterling Light Automatic Rifle (LAR) > SAR 80
AR 18 > Sterling Bullpup > XL64E5 rifle > SA 80 >L85
AR 18 > AR 180 > HR10>HR11>HR13> HR 15>HR-16 (HR1604) > Howa Type 86

AR-18 จึงเหมือนกลายเป็นตัวแสดงสมทบยอดเยี่ยมที่น่าสงสาร เพราะ ไม่ค่อยไม่ใครจดจำ และ ไม่ค่อยได้รับความสำคัญ สักเท่าไหร่

slot