Sabina

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ชื่อเดิมว่า บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จำกัดมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อย และลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในไปยังต่างประเทศ (OEM – Original Equipment Manufacturer) โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือเดิมชื่อ บริษัท เจแอนด์ดี แอพพาเรล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย และผลิตชุดชั้นในตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM) บริษัทฯ และบริษัทย่อยเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนกันของสมาชิกรุ่นที่ 2 ของครอบครัวธนาลงกรณ์นำโดยนาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งมีความชำนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นในมากกว่า 30 ปี แต่เดิมการประกอบธุรกิจชุดชั้นในของสมาชิกรุ่นที่ 1 ของครอบครัวธนาลงกรณ์มีจุดเริ่มต้นจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา” ภายใต้การบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณอดุลย์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แยกการดำเนินกิจการจาก บริษัท จินตนาแอพพาเรล จำกัด (ชื่อปัจจุบันของ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา” อย่างชัดเจนมานานกว่า 13 ปี บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรี ภายใต้แบรนด์คนไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) รวมทั้งภูมิภาคอื่นของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตชุดชั้นในให้กับแบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำในต่างประเทศ (OEM)

slotxo

สินค้าชุดชั้นใน ซาบีน่า มีสินค้าครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในทุกระดับราคาที่ตลาดต้องการ อีกทั้งยังเป็นผู้นำแฟชั่นและฟังก์ชั่น ไปพร้อมๆ กัน คือ ภายนอกมีดีไซน์ที่สวยงาม ขณะที่ภายในมีเรื่องฟังก์ชั่นที่เป็นไปตามสรีระของผู้สวมใส่ มีความเหมาะสมกับรูปร่างของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นรายบุคคล ตามข้อมูลการวิจัยและผลสำรวจตลาดโดยวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้า จนปัจจุบันซาบีน่าสามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุมทั้งสาวหน้าอกเล็กและสาวหน้าอกใหญ่ ตลอดจนนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อก้าวไปสู่การผลิตชุดชั้นในที่มีคุณภาพดี สวมใส่สบาย และคงความทันสมัยเสมอบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ชื่อเดิมว่า บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จำกัดมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อย และลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในไปยังต่างประเทศ (OEM – Original Equipment Manufacturer) โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนกันของสมาชิกรุ่นที่ 2 ของครอบครัว ธนาลงกรณ์ นำโดยนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งมีความชำนาญพิเศษในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน ต่อเนื่องจากสมาชิกรุ่นที่ 1 ของครอบครัวซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จินตนา แอพพาเรล จำกัด) ประกอบธุรกิจชุดชั้นในภายใต้การบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณอดุลย์ ธนาลงกรณ์ ผู้เป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯเป็นช่วงที่เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง (Tum Yum Kung Crisis) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงฉับพลันภายในข้ามคืนจาก 26 บาท เป็น 45 บาท บริษัทจึงเห็นโอกาสในการปรับตัวและทิศทางในการทำธุรกิจส่งออกภายใต้ แบรนด์ของลูกค้าในประเทศอังกฤษและประเทศในยุโรปเป็นหลัก จากเดิมที่บริษัทได้เริ่มต้นทำแบรนด์มาก่อนระยะหนึ่งแล้วบริษัทได้ขยายโรงงานเพิ่มแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุด โดยบริษัทได้จัดตั้งโรงงานมาแล้ว 3 แห่ง คือ โรงงานที่ท่าพระ โรงงานที่ชัยนาท และโรงงานที่พุทธมณฑลสาย 5 เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า OEMบริษัทได้เปลี่ยนจากการทำ OEM มาขายแบรนด์มากขึ้น เนื่องจากเห็นแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้น อยู่ที่ 36 บาท/USD และคาดการณ์จะแข็งค่าถึง 30-31 บาท/USD รวมถึงสิทธิประโยชน์ GSP ที่ยุโรปให้กับประเทศไทยไม่มีแล้ว รวมทั้งค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันในการส่งออกสินค้าของบริษัทลดลง นั่นหมายความว่าบริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากการทำ OEM อีกต่อไป บริษัทจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นการสร้างแบรนด์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น และเจาะตลาดภายในประเทศก่อน

xoslot

โดยที่ในปีนี้บริษัทเริ่มต้นมองหาตลาดจาก Segmentation ที่ไม่มีใครสนใจ และวางตำแหน่งของบริษัทในการผลิตสินค้ารุ่น Doomm Doomm (ชุดชั้นในเสริมฟองหนาพิเศษ) ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีเต้าทรงเล็ก หรือคัพ A ซึ่งเป็นการสร้าง Positioning ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งผ่านมา 10 กว่าปีแล้ว คนส่วนใหญ่ยังจดจำแบรนด์ SABINA และเป็นที่หนึ่งในใจสาวคัพเล็กจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่บริษัทต้องต่อสู้กับค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นถึง 300 บาท/วัน และวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศ ซึ่ง 2-3 ปีก่อนนี้ บริษัทได้เริ่มนำระบบ LEAN มาช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นแล้ว แต่ในปี พ.ศ.2554 นี้บริษัทได้นำระบบ LEAN มาพัฒนาจากการนั่งเย็บเป็นการยืนเย็บ ทำให้สามารถลดพนักงานน้อยลงจากการนั่งเย็บที่ต้องใช้พนักงาน 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดย 1ไลน์การผลิตสินค้าปกติจะใช้พนักงานเย็บประมาณ 40 คน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 20 คนเท่านั้น และบริษัทมีนโยบายพนักงานลาออกจะไม่รับพนักงานทดแทน ซึ่งในขณะนั้นพนักงานลดลงจาก 5,100 คนลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,900 คน ทำให้พนักงานมีรายได้มากขึ้น การอยู่โอทีน้อยลง และเป็นผลทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามวิกฤตในช่วงของค่าแรงขั้นต่ำสูงได้

เครดิตฟรี

ในตอนท้ายของสมัยโบราณกอลโบราณถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรดั้งเดิมหลายแห่งและดินแดนแกลโล – โรมันที่เหลืออยู่ซึ่งรู้จักกันในชื่อราชอาณาจักรไซอากรีอุส พร้อมกันเซลติกชาวอังกฤษหนีนิคมแองโกลแซกซอนของสหราชอาณาจักรตั้งรกรากอยู่ทางทิศตะวันตกของArmoricaเป็นผลให้การ Armorican คาบสมุทรถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบริตตานี , วัฒนธรรมเซลติกก็ฟื้นขึ้นมาและเป็นอิสระราชอาณาจักรเล็ก ๆ น้อย ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ผู้นำคนแรกที่ทำให้ตัวเองเป็นกษัตริย์ของชาวแฟรงค์ทั้งหมดคือโคลวิสที่ 1ซึ่งเริ่มครองราชย์ในปี 481 โดยกำหนดเส้นทางกองกำลังสุดท้ายของผู้ว่าราชการจังหวัดโรมันในปี 486 โคลวิสอ้างว่าเขาจะรับบัพติศมาเป็นคริสเตียน ชัยชนะต่อVisigothsซึ่งกล่าวกันว่ารับประกันการสู้รบ โคลวิสได้รับบัพติศมาทางตะวันตกเฉียงใต้จาก Visigothsรับบัพติศมาในปี 508 และทำให้ตัวเองเชี่ยวชาญในสิ่งที่อยู่ทางตะวันตกของเยอรมนี โคลวิสผมเป็นครั้งแรกดั้งเดิมพิชิตหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันแปลงเป็นคาทอลิกคริสต์ศาสนามากกว่าArianism ; ฝรั่งเศสจึงได้รับสมญานามว่า ลูกสาวคนโตของคริสตจักร ( ฝรั่งเศส La fille aînée de l’Église ) โดยพระสันตปาปา และกษัตริย์ฝรั่งเศสจะถูกเรียกว่า the Most Christian Kings of France ( Rex Christianissimus ) of Clovis I conversion to Catholicism in 498, a king being baptized in a tub in a cathedral surrounded by bishop and monks With Clovis’s conversion to Catholicism in 498, the Frankish monarchy, elective and secular until then, became hereditary and of divine right. ชาวแฟรงค์ยอมรับวัฒนธรรมคริสเตียนแกลโลโรมันและในที่สุดกอลโบราณก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟรานเซีย (ดินแดนแห่งแฟรงค์) ชาวแฟรงค์ดั้งเดิมใช้ภาษาโรมานิกยกเว้นในกอลตอนเหนือที่การตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าและภาษาดั้งเดิมเกิดขึ้น โคลวิสสร้างปารีสให้เป็นเมืองหลวงของเขาและก่อตั้งราชวงศ์ Merovingianแต่อาณาจักรของเขาจะไม่รอดจากความตายของเขา แฟรงค์ได้รับการรักษาที่ดินอย่างหมดจดเป็นสมบัติส่วนตัวและแบ่งไว้ในทายาทของพวกเขาดังนั้นสี่ก๊กโผล่ออกมาจากโคลวิสของ ปารีสOrléans , Soissonsและแรมส์ สุดท้ายกษัตริย์ Merovingian อำนาจที่หายไปถึงนายกเทศมนตรีของพระราชวัง (หัวหน้าครัวเรือน) ชาร์ลส์มาร์เทลนายกเทศมนตรีของพระราชวังคนหนึ่งเอาชนะการรุกรานของกอลที่นับถือศาสนาอิสลามในการรบแห่งตูร์ (732) และได้รับความเคารพและมีอำนาจในอาณาจักรแฟรงกิช ลูกชายของเขาPepin สั้นคว้ามงกุฎของแฟรงจาก Merovingians อ่อนแอและก่อตั้งราชวงศ์ Carolingian ชาร์เลอมาญบุตรชายของเปปินได้รวมอาณาจักรแฟรงกิชอีกครั้งและสร้างอาณาจักรอันกว้างใหญ่ทั่วยุโรปตะวันตกและยุโรปกลาง

สล็อต xo